katt gris ko plastare fagelbord

Grisarna

 

 

 

 

 

Linderödssvinet är Sveriges enda oförädlade lantras av svin. Denna lantras är oförädlad, vilket innebär att ha kvar stor variation. Den är inte lika snabbväxande som de grisar som utnyttjas i dagens storproduktion.

 

 

 

 

 

Grismaten består av egenodlat korn och rågvete, ev lite havre. Jag köper också in icke genmodifierat kraftfoder från Spannfood och tillsätter i spannmålen.

 

 

Sidan senast ändrad 20 Januari 2018 av Joakim Gustafsson