katt gris ko plastare fagelbord

Kossorna

Här på gården finns köttdjur, en blandning mellan Simmental och Hereford. Här bor en tjur och 20 kor som varje år får var sin kalv. Just nu finns här ca 60-70 (tjur, ko, ungdjur och kalvar) nyfikna och sällskapliga kor. De är alla KRAV-godkända. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På sommarhalvåret, från maj till oktober, går alla kor ute på beten. Jag arrenderar drygt 40 hektar betesmark. Allt ligger längs ån Tidan, och består av naturbetesmark. Ett  betesstycke ligger längs ån hemma vid granngården Ebbabolet (10 ha). Ett större stycke ligger vid Gäddenäs (24 ha) och ett litet stycke i Tibro vid Kvarnhagen (8 ha).

 

 

På vinterhalvåret bor kossorna i en stor ligghall där de alltid har möjlighet att gå ut. I ligghallen finns en ströbädd av halm. Utfodringen av ensilagebalar sker utomhus på en gjuten plattform.

 

 

 

 

 

Jag odlar själv vall som blir ensilage till korna. Markerna är KRAV-godkända och jag använder därför inga bekämpningsmedel eller något konstgödsel.

 

 

 

 

Kalvningen sker oftast under vår/vårvintern. Kalvarna får gå med sin mamma minst  6 månader (slutet av okt) innan de tidigast skiljs åt.

Här ser man hur jag fick ge kalven råmjölk tills den efter några dagar äter själv.

 

 

 

 

 

Kossorna lockas in med en ensilagebal, för att sedan transporteras hem under vinterhalvåret.

 

 

 

 

 


 

Sidan senast ändrad 24 September 2012 av Joakim Gustafsson